Son Yazılar

Eleştirel Bakış

“Benim de Feminist Arkadaşlarım Var” Sineması

Gittikçe popülerleşen feminist mücadelelerin kültür endüstrisinde de yarattığı ivmeden yararlanma isteği, kanımca bir çeşit kültürel el koyma olarak da görülebilecek şekilde erkekleri kadın hikâyeleri anlatmaya son zamanlarda daha fazla yöneltiyor. Erkeklerin kadın hikâyesi anlatması yeni bir şey değilken, feministlerden yol alıp anlatması günümüzün bir yeniliği: “Benim feminist arkadaşlarım var.”

Bohçamızda Neler Var? Gündem

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

Eril şiddeti yok etmeye çalışan mücadelenin bir parçası olmaktan onur duyanlar olarak bir araya gelen ve şiddetsiz, eşit bir dünyayı şiar edinerek bugün yayın hayatına başlayan Fe Hâli olarak, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi, fesih kararını tanımadığımızı, sözleşmenin yürürlükte kalması ve hatta tam olarak uygulanır hâle gelmesi için verilecek mücadelenin içinde yer aldığımızı söylemek istiyoruz.