Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (2024)

Rhederhof is een gezellig huis dat midden in een woonwijk van Rheden staat. Het is hier fijn wonen met zorg die past bij uw wensen en behoeften. Het huis ligt in een prettige en veilige leefomgeving. Dichtbij het natuurgebied De Posbank. Er is veel contact met de bewoners in de wijk. Ook zijn er regelmatig leuke activiteiten met de kinderen van een basisschool in de buurt. Uw mantelzorger(s), familie en vrienden zijn altijd van harte welkom om op bezoek te komen!

Contactgegevens

Rhederhof
Worth Rhedenseweg 45
6991 DV Rheden

 • 088 990 11 00
 • Routebeschrijving

Voorzieningen

 • Was- en linnenvoorziening
 • Kapper
 • Pedicure
 • Duofiets
 • Biljart
 • Buitenterras
 • Restaurant 't Hof (ook voor extern)
 • Logeermogelijkheid

Rhederhof
Worth Rhedenseweg 45
6991 DV Rheden

 • 088 990 11 00
 • Routebeschrijving

Meer weten

Wilt u weten wat Attent nog meer voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met de klantenservice. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

 • 0800 288 36 89
 • info@attentzorgenbehandeling.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Wie wonen hier?

U kunt bij Rhederhof wonen met een chronische lichamelijke aandoening en/of een cognitieve stoornis, zoals dementie (Zorgprofiel indicatie VV4 t/m 8). Tijdens uw verblijf bieden we u persoonsgerichte zorg. Maar ook aanvullende ondersteuning. Zo kunt u vaktherapievolgen, of in gesprek gaan met een geestelijk verzorger.

Ligging

Rhederhof ligt op loopafstand van het centrum van Rheden. Gezellig om naar toe te gaan om te winkelen of iets te drinken. Aan de rand van het dorp ligt het mooie natuurgebied De Posbank (Nationaal Park Veluwezoom). Het is leuk om met familie, vrienden of mantelzorger een uitstapje hierheen te maken. U kunt daar heerlijk genieten van de mooie natuur.

Ook binnenshuis kunt u de gezelligheid vinden. Er is een mooi restaurant waar u iets kunt drinken en eten. Of bij mooi weer buiten zitten op het terras.
Midden in de grote hal is het Atrium, een ruimte waar u samen met bezoek en/of andere bewoners kunt zitten. Samen iets drinken, boek lezen of gewoon gezellig praten of een spelletje kaarten. Er staat ook voor de liefhebber een biljart.

Sfeer proeven?

 • Brochure ‘Thuiskomen in Rhederhof’

8, 5

ZorgkaartNederland

Attent Zorg en Behandeling, Rhederhof is 29 keer gewaardeerd en heeft een gemiddeld cijfer van 8,5

Alle waarderingen Geef een waardering Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (1)

Rhederhof in beeld

Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (2)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (3)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (4)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (5)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (6)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (7)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (8)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (9)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (10)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (11)
Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (12)

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een landelijke website. Hier kunnen bewoners/cliënten en hun naasten een waardering geven over de zorg. Ook Attent Zorg en Behandeling is op deze website te vinden. Geeft u ons een waardering?

Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (13)

“Nu moeder enige tijd in Rhederhof woont, is de zorg volledig op haar afgestemd. Medewerkers en staf verdiepen zich echt in wie mijn moeder is en was, waardoor de match eigenlijk steeds beter wordt. Geduld, humor en steeds nieuwe ingangen hanteren de medewerkers om het moeizame proces van dementeren zo lief en creatief mogelijk te begeleiden. Zonder dwang en corrigerend gedrag. Ook de communicatie met de familie gaat steeds beter (uiteraard staat de zorg voorop), dat was eerst wat beperkt, waardoor we niet wisten wat onze rol nou was. Inmiddels zelf meer ingelezen in nieuwste opvattingen over ‘het demente brein’, een aanrader voor iedereen.”

—Naaste van een bewoner

Praktische informatie

U kunt op de wachtlijst van een van onze huizen gezet worden. Dat kan als u een indicatie heeft, of uw indicatieaanvraag in behandeling is. We verwerken aanmeldingen op de volgorde waarop ze bij ons zijn binnengekomen. Soms hebben mensen die crisisopvang nodig hebben voorrang. Meerdere Attent-huizen hebben crisisbedden voor de Wlz.

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verschillende soorten zorg en behandeling bij Rhederhof. Deze wachttijden zijn gemiddeld, en geven ongeveer aan hoe lang u moet wachten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze wachttijden.

 • Somatiek, zes tot negen maanden
 • Psychogeriatrie, negen tot twaalf maanden.

Rhederhof beschikt over diverse woonafdelingen met ruime zit-/slaapkamerappartementen. Deze appartementen hebben een telefoon-, radio- en tv-aansluiting. Ieder appartement heeft daarnaast een personenalarmeringssysteem. Om ervoor te zorgen dat u zich echt thuis voelt, kunt u samen met uw familie uw woonruimte inrichten met uw persoonlijke eigendommen en klein meubilair.

De onderstaande plattegronden geven een indruk van onze kamers;

 • Plattegrond 1-persoonskamer
 • Plattegrond 1-persoonskamer – derde verdieping

Dan zijn we er voor u. Want uw klacht is ons verbeterpunt. Attent doet er alles aan om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Omdat we u altijd goed van dienst willen zijn horen we het graag als u vindt dat bepaalde dingen beter kunnen of moeten. Samen bespreken we dat en zoeken we naar een oplossing. Wilt u een klacht indienen, kijk dan op de pagina over Klachten en klokkenluiders.

Ieder huis of elke regio van Attent heeft een cliëntenraad. Uw eigen cliëntenraad, die regelmatig aan tafel zit met het bestuur. De leden bestaan uit mensen die al een tijdje bij ons wonen, mantelzorger zijn of op een andere manier een binding hebben met Attent.

Zij zien erop toe dat alles goed geregeld is en u fijn woont op uw locatie. Ze kijken mee als er beslissingen genomen worden die ook over u gaan. Zoals over uw eten, over de dagbesteding, over uw veiligheid, hygiëne of uw geestelijke verzorging.

Rhederhof heeft een actieve cliëntenraad; Cliëntenraad Rheden. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar. Deze lokale cliëntenraad staat in verbinding met de centrale cliëntenraad waarin zaken aan de orde komen die voor heel Attent van belang zijn.

Cliëntenraad Rheden stelt zich voor

De cliëntenraad Rheden vertegenwoordigt;

 • de bewoners van De Boomgaard,
 • de bewoners van Rhederhof,
 • de bewoners van Kastanjehof in Velp
 • én de cliënten die in dit gebied thuiszorg van Attent Zorg Thuis ontvangen.

De cliëntenraad bestaat uit de onderstaande vertegenwoordigers en een onafhankelijk voorzitter:

 • Ben Dorland, namens cliënten Rhederhof
 • Immy Heemstra, namens cliënten Kastanjehof
 • Dicky van Liefland-van de Craats, namens cliënten Rhederhof
 • Suzanne Timmer, namens cliënten Rhederhof
 • Henk van Zadelhoff, namens cliënten De Boomgaard.
 • Catrien Rijk, onafhankelijk voorzitter

Er zijn vacatures voor

 • een vertegenwoordiger van de bewoners van Rhederhof – Posbank, etage 1,
 • een vertegenwoordiger van de bewoners van Rhederhof – Dorpskerk, etage 2
 • en een vertegenwoordiging voor de cliënten van Attent Zorg Thuis in Rheden/Velp.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners/cliënten als het gaat om wonen, welzijn en zorg. We denken mee, en spreken vanuit de ervaring van bewoners/cliënten. Zo helpen we Attent haar zorg nog verder te verbeteren.

Dat doen we bijvoorbeeld door te adviseren over het beleid van Attent. Maar ook door gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die cliënten (indirect) raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, huisvesting, gezondheid en de benoeming van zorgmanagers.

De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd de manager zorg van De Boomgaard aanwezig. De vergaderdata voor 2024 zijn:

 • 11 januari
 • 14 maart
 • 23 mei
 • 11 juni
 • 26 september
 • 14 november

Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Dit is op te vragen bij de ambtelijk secretaris.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u opmerkingen, ideeën, wensen of tips? Die horen we graag!

Of als u meer informatie wilt over de cliëntenraad Rheden, dan kunt u contact opnemen met voorzitter Catrien Rijk via 06 23 61 45 88 of catrienrijk@gmail.com.

Ook kunt u bellen of mailen naar ambtelijk secretaris Sandra de Vlaming. U kunt haar bereiken via 06 51 37 79 60 of s.devlaming@attentzorgenbehandeling.nl.

Meer weten?
Jaarverslag cliëntenraad Rheden 20223

Attent Zorg en Behandeling heeft drie vriendenstichtingen. Daar zijn we erg blij mee. Ze zijn namelijk belangrijk voor het welzijn van onze bewoners en cliënten. Vriendenstichtingen zetten zich in voor aanvullende wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten en projecten. Zij zorgen ervoor dat er, naast de zorg, van alles georganiseerd wordt voor onze bewoners en cliënten. Met deze activiteiten maken zij hun leven nog fijner.

Over de stichting Vrienden Rhederhof

Stichting Vrienden Rhederhof is opgericht in 2005 voor woonzorgcentrum Rhederhof. In 2011 is het nieuwe woonzorgcentrum De Boomgaard in Rheden in gebruik genomen. Daarom heeft de stichting in 2012 een make-over ondergaan. Sindsdien is de stichting het gehele jaar door in beide huizen actief als vrijwillig en onbetaald vriendenteam.

Wat is onze doelstelling?

Stichting Vrienden Rhederhof zet zich samen met haar vrijwilligers in voor de bewoners van de Attent-huizen Rhederhof en De Boomgaard te Rheden.

De bewoners van Rhederhof en de Boomgaard worden met alle zorg en aandacht gehopen door het personeel. Toch blijven er vaak vaak wensen en behoeften bestaan die niet met zorgbudgetten kunnen worden ingevuld. Juist hiervoor organiseert stichting Vrienden Rhederhof zelf activiteiten die het wonen in Rhederhof en De Boomgaard afwisselender en daarmee plezieriger maken. Op deze manier hoopt de stichting een kwetsbare groep dorpsbewoners extra plezier en zingeving te bieden.

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • De heer H. Wuestman (voorzitter)
 • De heer G. van der Schaaf (penningmeester)
 • Mevrouw L. Kooij (secretaris)
 • Mevrouw W. Kuiper (lid)
 • Mevrouw L. Kuijper (lid)

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van kosten die zij maken voor dit werk als bestuurslid.

Wat heeft de stichting georganiseerd en aangeschaft?

In de afgelopen periode heeft Vrienden Rhederhof onderstaande georganiseerd en aangeschaft:

 • Oldtimer rit
 • Kerst- en paasattenties
 • Bezoek aan zandsculpturen
 • Optreden het Danspaleis
 • Traktatie voor bewoners ivm 60-jarig bestaan Rhederhof
 • VisiteClowns en Diva Dichtbij
 • Aanschaf elektrische duofiets etcetera.

Hierop zijn vele enthousiaste reacties gekomen.

De stichting staat geregistreerd als Vriendenstichting bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09148944 te Arnhem.

Het adres van het secretariaat is:

Stichting Vrienden Rhederhof
Rozenbos 17
6991 JT Rheden
T 026 49 55 545
M info@loeskooij.nl

Wilt u een financiële bijdrage doen?

We stellen het zeer op prijs als u financieel wilt bijdragen aan het werk van Stichting Vrienden Rhederhof. Dit kan met een éénmalige bijdrage, een jaarlijkse donatie of anderszins. Hiervoor kunt u een door uzelf te bepalen bedrag, bijvoorbeeld €20,- per jaar, aan ons overmaken op rekening: NL21 RABO 039.63.25.866 ten name van Stichting Vrienden Rhederhof in Rheden.

Soms is het fijn om even in een andere omgeving te zijn. Of om uw mantelzorger te ontlasten. Daarvoor hebben wij kamers waarin u kunt logeren. Tijdens het logeren nemen wij de zorg voor u over. Zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent. En als u het fijn vindt, houden we uw mantelzorger op de hoogte over hoe het met u gaat.

Locatie en appartement

Voor het logeren hebben we speciale, sfeervolle logeerappartementen ingericht. Het appartement heeft over een eigen douche, toilet en wastafel. Daarnaast is er een divers aanbod aan activiteiten. Natuurlijk kunt u ook naar de kapper en de pedicure.

Wat kunt u van ons verwachten?

Als u bij ons komt logeren, bespreken we van tevoren wanneer u de locatie en de kamer kunt komen bekijken. Daarna kunt u doorgeven of u bij ons wilt komen logeren. Als u hiervoor kiest, komen we daarvoor nog bij elkaar. Dan nemen we samen met u en uw mantelzorger door welke zorg u nu gewend bent te krijgen.

We kijken zorgvuldig met u en uw mantelzorger hoe we u zo goed mogelijk kunnen verzorgen zoals u dat gewend bent. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het dagritme dat u nu gewend bent. Daarna leggen we vast wat we met elkaar besproken hebben.

Onze zorgverleners leveren uw zorg veilig en verantwoord. Als u bij ons aankomt wordt u hartelijk ontvangen door een gastvrouw. Daarna brengen we u naar uw appartement en maken u wegwijs binnen de locatie. De afspraken die we met u gemaakt hebben nemen we nog een keer door. Ook kunt u aan ons laten weten aan welke activiteiten u wenst mee te doen.

Combinatie met dagbesteding of behandeling?

Mocht u behandelingen krijgen, dan kunnen die in de meeste gevallen gewoon doorgaan tijdens het logeren. Bent u gewend om overdag naar de dagbesteding te gaan, dan kijken we samen hoe we dit kunnen combineren met het logeren.

Worden de kosten voor logeren vergoed?

Of de kosten worden vergoed, hangt af van uw situatie. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

 • Heeft u een Wlz indicatie (MPT of VPT)? Dan is het mogelijk dat logeren binnen de indicatie past en de kosten worden vergoed. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK (www.cak.nl);
 • Bent u aanvullend verzekerd voor zorgkosten? Informeer bij uw zorgverzekeraar of de kosten voor het logeren worden vergoed;
 • Worden de kosten niet vergoed, dan kunt u ook op particuliere basis logeren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor logeren? Lees dan deze folder.

Meer vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur via 0800 288 36 89 of info@attentzorgenbehandeling.nl.

Woont u in de omgeving? Ook dan bent u bij Rhederhof van harte welkom. Bijvoorbeeld om gezellig een hapje te eten in het restaurant. Wist u dat er binnen Rhederhof ook veel activiteiten worden georganiseerd waar u als buurtbewoner aan deel kunt nemen? En hebt u wat minder energie of geen tijd om te koken? Bestel dan uw maaltijden of boodschappen via de Maaltijdservice.

Bij Rhederhof kunt u meedoen met allerlei leuke activiteiten. Muziek- en dansmiddagen, voorstellingen, optredens, spelletjes. Ook buiten de deur kunt u deelnemen aan fijne uitstapjes.

Ook met uw partner kunt u bij Attent Zorg en Behandeling terecht. We hebben in onze huizen geschikte kamers voor partners. Of we u kunnen helpen is afhankelijk van de beschikbaarheid van deze kamers, uw zorgbehoefte en indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Rhederhof in Rheden - Attent zorg en behandeling (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6466

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.